מדיניות פרטיות

 

ווין דילס המעניקה שירותיה בקשר עם השם והמותג WINEDEALS  להלן (“החברה” או “אנחנו”)  מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן – “המשתמש(ים)” או “אתה”) באתר www.winedeals.co.il   (להלן: “האתר”) ובאפליקציה התואמת (ככל שעלתה לאוויר) (להלן: “האפליקציה” וביחד עם האתר- “השירותים” ( ומחויבת להגן על המידע האישי ש נאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – “מדיניות הפרטיות“) תהיה המשמעות הנודעת להם בתקנון האתר )להלן – “תקנון האתר“), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 1. הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ו בעצם השימוש באתר ובשירותים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו והעברתו לצדדים שלישיים מטעם החברה, לשמירתו במאגרי מידע של החברה ולכל עיבוד ושימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו. המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים בלבד (כגון אפשור המשלוחים לכתובת שסיפקת, משלוח עדכונים והודעות פרסומיות, הצעת מוצרים העשויים להיות רלוונטיים על בסיס הסטוריית הרכישות וכו’) כמפורט במסמך זה.

אישור למשלוח הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים ישלחו אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות. בעת רישומך לשירותים הסכמת לקבלת הודעות כאמור. למען הסר ספק, במתן הסכמתך זו ובשימושך בשירותים, הנך מסכים לקבלת הודעות כאמור. הנך רשאי להסיר את כתובת האי-מייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה
(“Unsubscribe“)אשר יופיע במייל או בהודעה ו/או באמצעות ההנחיות שיופיעו במייל או בהודעה. למידע נוסף בנושא אנא קראו את סעיף 12להלן.

 1. איזה מידע אנחנו אוספים אודות המשתמשים שלנו?
  אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר ו/או באפליקציה:
  א. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן”:מידע לא אישי“. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (-click
  , (streamדף ההפניה (, (referral URLשפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו”ב.
  ב. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן”: “מידע אישי”(. המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
  • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP addressשלהם (או כתובת ה- Macשלהם, לפי המקרה),בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.
  • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, למשל בעת ההרשמה לשירותים, ומנטרים אחר הרגלי הגלישה, נתוני השימוש, מידע ומבצעים בהם צפית, מוצרים שהוספת לסל הקניות ו/או רכש. אנו נשתמש במידע זה כדי לשלוח לך עדכונים, דיוור ישיר, הצעות פרסומיות שיתכן שיעניינו אותך וכן לצורך בקרה, פילוח, ניהול ושיפור חווית השימוש באתר ו/או באפליקציה.
  בעת ההרשמה ו/או ההזמנה, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת מייל, מוצרים שהוזמנו, כתובת למשלוח ומספר טלפון.
 • ככל שתבצעו יותר הזמנות באמצעות השירותים, החברה תצבור מידע על הרגלי רכישה ומוצרים שנרכשו.
  • במסגרת טופס יצירת קשר באתר ו/או באפליקציה, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא”ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
  • פרטי כרטיס אשראי נשמרים על ידי חברת סליקה חיצונית כגון ((CreditGuardולא על ידי החברה על מנת לאפשר ביצוע תשלומים, העברות כספים מחשבון הבנק לחשבון החברה וכו.’
  • החברה תקבל גישה למידע אודות נתוני מיקום, מסלול תנועה, כתובת ,IPמספר הזיהוי של המכשיר, סוג והגדרות המכשיר, שפה, סוג דפדפן וכד,’ בעת שימוש באתר ו/או באפליקציה. מידע אודות מיקום מאפשר לחברה להתאים עבורך את השירות באופן הטוב ביותר, לאבטח את השירות, ואף להציע הצעות פרסומיות בהתאם למיקומך, להעדפותיך ולתחומי ההתעניינות שלך. ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות שינוי הגדרות המכשיר בהתאם להוראות היצרן של המכשיר שברשותך.
  המידע המפורט לעיל, הנאסף מהמשתמשים באתר ו/או באפליקציה, נשמר במאגרי המידע של החברה לשימושה ו/או לשימוש נותני שירותים מטעמה, ואנחנו נשתמש בו למטרות המפורטות בסעיף 4שלהלן.
  למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
  שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות על ידי שימושך באתר ו/או באפליקציה.
  אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר ובאפליקציה וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו”ל.
 1. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?


המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:
באמצעות כניסתך לאתר ו/או לאפליקציה ושימושך בהם. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר ו/או באפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך).
אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לשירות, בעת השימוש בשירותי החברה או בעת מילוי טופס יצירת קשר.
4. מטרות איסוף ושימוש במידע
אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
• לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.
אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

 

על מנת להעניק את השירותים למשתמש החברה, ובהם ביצוע ההזמנות, ניתוב ההזמנה
לשם ביצוע המשלוח למשתמש וכיו”ב.

 • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה.
  • להציע הצעות, הטבות או הנחות בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש.
  • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMSו/או הודעות ,PUSHבין אם על ידינו ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה. ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות על ידי שינויי ההגדרות או באמצעות הבחירה באפשרות של הסרה.
  • להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית. לצורך כך, ייתכן שתתבקש להעניק לנציגי החברה הרשאה וגישה לעיין בפרטי השימוש/הגלישה שלך במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה, על מנת, בין היתר, למצוא פתרונות מידיים לתקלות טכניות ו/או לצורך מתן מענה ותמיכה לכל שאלה שתעלה במהלך השימוש כאמור.
  • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי התאמת השירות, הן לצרכי אבטחת מידע, הן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים, והן לצורך משלוח הצעות מבוססות מיקום.
  • אחסון וניהול המידע במאגרי החברה לצורך מתן השירותים.
 1. שיתוף מוגבל של מידע אישי
  החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של משתמשיה. החברה משתמשת במידע האישי למטרות מתן השירותים המפורטות בסעיף 4לעיל (על ידי החברה או על ידי נותני שירותיה). בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד)על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ה) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ו) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ז) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; ו/או (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.
  למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. שינוי או מחיקה של מידע אישי
  אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת:info@winedeals.co.ilואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
  שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, שמירה על זכויותינו המשפטיות, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.
  7. קטינים
  על מנת להשתמש באתר ו/או באפליקציה עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה ( .)18אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה.(18) במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18)משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני ל .info@winedeals.co.ilלעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.
  8. אבטחה
  אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר ו/או האפליקציה והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים.(
  אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמתחייב על פי דין על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.
  יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה וכן לא נישא באחריות בקשר לכל נזק שיגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה או גניבת מידע ממאגרינו ו/או מהאתר ו/או מהאפליקציה.
 2. שירותי צדדים שלישיים
  אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותי החברה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.
  10. טכנולוגיות מעקב
  בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ,Flash , (cookies) “משואות רשת” ( (web beacons , פיקסלים, , Google Analyticsוכן טכנולוגיות ומערכות מעקב וניטור נוספות (להלן: “טכנולוגיות מעקב”.) טכנולוגיות מעקב אלה בין היתר, נשמרות על גבי זיכרון המחשב שברשותך ו/או מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות,) וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש.
  טכנולוגיות המעקב מכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת לאתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת כניסתך לאתר, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת ,IPמיקום המכשיר ועוד.
  טכנולוגיות המעקב משמשות, בין היתר, למטרות הבאות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות המשתמשים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות היסטוריית הגלישה, אפיון השימושים שלך באתר, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאם להעדפות המשתמשים, אבטחת מידע וכן למטרות נוספות.
  ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות.
  עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה- ,Flashהחוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
  על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו”ב. על מנת לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
  11. העברת נתונים בינלאומית
  החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם, וזאת בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א – .2001לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.
  12. הודעות פרסומיות ודיוור ישיר
  הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, וכדי שאנחנו ו/או צדדים שלישיים נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-(1981 ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים,) תשמ”ב –, (1982וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMSו/או הודעות פוש. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי-מייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות למכשיר הנייד באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה(“Unsubscribe”) אשר יופיע במייל או בהודעה ו/או באמצעות ההנחיות שיופיעו במייל או בהודעה.
  הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור. ככל שתתקבל הודעת הסרה כאמור, אנחנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים,) תשמ”ב
  – 1982וחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א –1981 (“חוק הגנת הפרטיות”).
  13. זכות לעיין במידע
  על-פי חוק הגנת הפרטיות, הינך, או מי מטעמך מיופה כוחך כדין, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה אשר מזוהה ומשויך אליך, ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער בהתאם להוראות הדין.
  14. שינויים במדיניות הפרטיות
  ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר ו/או האפליקציה ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא”ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה ( )7ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר ו/או באפליקציה או
  נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.
  15. שאלות
  בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו ולצורך מימוש זכויותיך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה .info@winedeals.co.ilאנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

הרשמו לניוזלטר שלנו ותהיו הראשונים לדעת על המבצעים וההטבות שלנו וגם תקבלו למייל